O knihe a knižnici

O knihe a knižnici

05. marec 2014. , 10:30
hravé predstavenie knižnice škôlkarom –  MŠ Dunajská (maď)