Zsigmond Zalabai

Knižnica bola pomenovaná v roku 2006 po významnom literátorovi, ktorý pôsobil dlhé roky v Šamoríne.

Zalabai Zsigmond

Zsigmond Zalabai

29. 01. 1948 Pastovce – † 26. 12. 2003 Šamorín

Kritik, literárny historik, redaktor, vysokoškolský pedagóg. Maturoval (1966) v Šahách, diplom profesora anglického a maďarského jazyka získal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1972), kde získal aj kandidatúru (1988).

Je doktorom Maďarskej akadémie vied (1995).

V rokoch 1972 – 1975 je šéfredaktorom časopisu Irodalmi Szemle, v rokoch 1975 – 1989 vedúcim oddelenia pôvodnej literatúry Vydavateľstva Madách, od roku 1988 zástupcom šéfredaktora.

Od roku 1988 je odborným asistentom, neskôr docentom Katedry maďarského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského, v rokoch 1990–1992 je vedúcim katedry.

Stal sa najvýraznejším kritikom generácie spisovateľov, ktorá začínala v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Zaoberal sa aj teóriou literatúry, štylistikou a lokálnou históriou, redigoval viac literárnych, publicistických antológií, výberov.

Bol iniciátorom edície Új Mindenes Gyűjtemény (Nová zbierka všeličoho, poz. aut.)

Zostavil viac publikácií o Albertovi Molnárovi Szenczim, „čítanku“ z básní maďarských autorov viažucich sa k Čechám pod názvom Verses magyar Bohémia (Maďarská básnická Bohémia, poz. aut.) (2001).

Bol spoluzakladateľom šamorínskeho archívu Bibliotheca Hungarica. Jeho kariéra sa v deväťdesiatych rokoch podlomila.

Ocenenia:

Madách-díj (cena Madácha, poz. aut.) (1981, 1990), cena Slovenského zväzu spisovateľov (1996); Márton Áron Emlékérem (Pamätná plaketa Árona Mártona, poz. aut.) (1999).

Najvýznamnejšie diela:
A vers túloldalán (Na druhej strane básne, štúdia, poz. aut.) 1974;

Mérlegprópa (Skúška bilancie, štúdia, poz. aut.) 1975;

Tűnődés a trópusokon (Dumanie v trópoch, monografia, poz. aut.) 1981;

Mindenekről számot adok (So všetkým zúčtujem, Pastovce, mon. 1. časť, poz. aut.) 1984;

Hazahív a harangszó (Volajú ma domov zvony, Pastovce, mon. 2. časť, poz. aut.) 1985;

Verstörténés (Príhoda básne, štúdia, poz. aut.) 1995;

Víz, víz, víz… (Voda, voda, voda…publikácia s Lajosom Presinszkym, poz. aut.)1995;

Irodalom és iroda-lom (Literatúra a zbytočná litera, štúdia, poz. aut.) 2001;

Literatúra: Filep Tamás Gusztáv: Zalabai Zsigmond (mon.) 1998, 2004.