O knihe a knižnici

O knihe a knižnici

05. marec 2014. , 10:30

Podrobnosti podujatia


hravé predstavenie knižnice škôlkarom –  MŠ Dunajská (maď)