Kontakt

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho

Cím

Parková 4,
931 01 Šamorín
Slovenská republika | Slovak Republic

Tel., E-mail, WEB

Tel.: +421908400420
E-mail: kniznicasamorin@gmail.com
WEB: www.knizicasamorin.sk

    Meno a priezvisko (povinné)

    E-mailová adresa (povinné)

    Názov

    Správa