O nás

Podmienky členstva v knižnici:
– preukázanie osobných údajov s platným preukazom,
– zaplatenie členského príspevku – 7 € pre dospelých, deti a dôchodcovia 3 €,
– prijatie a dodržiavanie pravidiel knižnice,
– členstvo detí do 14 rokov s (písomným) súhlasom rodiča.

Usporiadanie knižničného fondu:
V knižnici je k dispozícii 49 000 knižničných jednotiek:
– detská literatúra,
– krásna literatúra a
– náučná literatúra.

V čitárni sa nachádza 33 rôznych typov časopisov:

Denníky

Hospodárske noviny, Nový čas, Pravda, Sme, Új Szó,

Časopisy

Báječná žena, Best, Családi Lap, Elixír, Forrás, Fórum Társadalomtudományi Szemle, HVG,  Infoware, Irodalmi Szemle, Katedra, Kertbarát, Kiskegyed,  Nők Lapja, PC revue, Pekné Bývanie, Plus 7 dní, Slovenka, Somorja és Vidéke – Šamorínske noviny, Story, Týždeň, Trend, Új Nő, Vasárnap, Záhradkár, Zdravie, Zem a vek, Žitný ostrov – Csallóköz, Život.

Naše služby:
– Výpožičky
– Poskytovanie informácií
– Rezervovanie kníh
– Medziknižničná výpožičná služba
– Fotokopírovanie
– Používanie počítačov
– Internet – len na vzdelávacie účely

PROMO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=GqaMFb5gP_U&t=15s