História knižnice

Na hornom Žitnom ostrove bolo v 18. – 19. storočí viac tzv. šľachtických a panských knižníc. Skromnú domácu knižnicu mal šamorínsky kláštor Paulínov, ktorý začal svoju činnosť v roku 1778, ale nariadením Jozefa II. bol zrušený. Dobovým požiadavkám zodpovedajúcu zbierku kníh mala škola Augustínskej cirkvi, chlapčenská a dievčenská meštianska škola a štyri historické cirkvi mali tiež vlastnú knižnicu.

V Šamoríne bola zriadená prvá svetská, meštianska knižnica v rokoch 1880 pre Žitnoostrovsko – šamorínske casino. S miestnymi knižnicami, s vedením miestnej kroniky a so založením okresného osvetového výboru sa zaoberali nasledovné vládne nariadenia: v roku 1919 č. 67, v roku 1920 č. 28480, v roku 1926 č. 22287. V zmysle posledného nariadenia vznikla v Šamoríne roku 1927 Verejná knižnica. Vtedy bola výpožičná suma 20 halierov. Od mesta dostala knižnica ročne 3 144 korún podpory, od čitateľov sa získalo 1772 korún. Podľa inventárnych kníh, ktoré sa používajú aj dnes, sa prvé zápisy urobili v päťdesiatych rokoch.
Do roku 1960 fungovala knižnica pod názvom Okresná ľudová knižnica a mala v inventári 6790 kusov kníh.

Po viacerých sťahovaniach sa knižnica v roku 1987 dostala do modernej budovy, kde na ploche 650 m² bolo možné vytvoriť samostatnú čitáreň, výpožičné priestory, sklady a kanceláriu.

Rok 2006 priniesol významné zmeny. V januári 2006 sa začala rekonštrukcia knižnice a v máji otvorili modernú knižnicu, ktorá funkčne aj v službách zodpovedá dnešnej dobe. Po dokončení rekonštrukcie bola knižnica pomenovaná na Mestskú knižnicu Zsigmonda Zalabaiho