Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Literárny večer s básnikom a spisovateľom KRISZTIÁNOM GRECSÓM (MJ)