Literárny večer s básnikom a spisovateľom KRISZTIÁNOM GRECSÓM (MJ)

Literárny večer s básnikom a spisovateľom KRISZTIÁNOM GRECSÓM (MJ)

24. november 2022. , 17:00

Podrobnosti podujatia