Literárny večer s básnikom a spisovateľom KRISZTIÁNOM GRECSÓM (MJ)

Literárny večer s básnikom a spisovateľom KRISZTIÁNOM GRECSÓM (MJ)

24. november 2022. , 17:00

Podrobnosti podujatia


 

Privítali sme maďarského spisovateľa Krisztiána Grecsóa. Poobedné stretnutie so študentmi Gymnázia Imre Madácha prebehlo v uvoľnenej atmosfére. Na večernej besede sa mohli návštevníci zoznámiť s tvorbou a životom tohto charizmatického spisovateľa.
Podujatie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.