Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Literárne stretnutie s Pavlom Rankovom