Literárno propagačný workshop

Literárno propagačný workshop

27. august 2021. , 10:00

Podrobnosti podujatia


V rámci úspešného spoločného projektu – LiBLAB – Innovatívne riešenia podpory knižníc ako kreatívnych priestorov pre vzdelávanie, podarilo sa nám zorganizovať literárno propagačný workshop. Záujem mladej generácie sme sa snažili vzbudiť populárnou Slam Poetry (Róbert Laboda), zhudobnenými básňami (Attila Zsapka a jeho skupina) a prostriedkami dramatickej výchovy (Krisztina Sziklai).