Events – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho | Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Predstavenie knihy: Séta Gömörben (HU)