Czafik Rozália: Mesél a nagyi – PREZENTÁCIA KNIHY (HU)

Pamätný deň Zsigmonda Zalabaiho (HU)

07. december 2023. , 17:30
Zakladateľ archívu Bibliotheca Hungarica Zsigmond Zalabai, po ktorom je aj naša mestská knižnica pomenovaná, by sa začiatkom tohto roka dožil 75 rokov. Pamiatku literárneho kritika a univerzitného pedagóga úctime pamätným...
Čítaj viac

Učiteľské triky – beseda s Máriou Belešovou

11. október 2023. , 18:00
Beseda s doc. Mgr. Máriou Belešovou, PhD. Moderuje: Marta Galbáčová. Inšpiratívna príručka slovenskej autorky – plná učiteľských príbehov a trikov, ako vyriešiť problémové správanie žiakov v školách. Knihu tvoria skutočné...
Čítaj viac