Knižné novinky FPU

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho získala v roku 2023 dotáciu z Fondu na podporu umenia na podporu projektu Doplnenie knižničného fondu vo výške 2 800 €. Vďaka tomu sa jej podarilo rozšíriť svoj knižničný fond o 297 nových titulov kníh pre deti, mládež i dospelých. Množstvo kníh bolo kúpené na základe požiadaviek čitateľov. Viac ako 15% všetkých zakúpených kníh sú knihy, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia.