Predvianočné knižné novinky vďaka FPU

Vďaka sume vo výške 3 500 € z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia naša knižnica mohla rozšíriť v roku 2020 svoj knižný fond o 300 nových titulkov.

Realizáciu projektu sme rozdelili na tri etapy, poslednú objednávku kníh naplánovali na posledný adventný týždeň, aby čitatelia mohli vyberať zo širokej ponuky najnovších exemplárov.

Vedenie Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho aj touto cestou sa chce poďakovať Fondu na podporu umenia.