Milí Čitatelia! Knižnica zmenila telefónne číslo ! Dovoláte sa už len na číslo 0908 400 420.