Knižné novinky júl

Opäť sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu z verejných zdrojov  vo výške 3500€.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Fondu na podporu umenia.