Knižné dary od našich čitateľov

Ďakujeme! Darované knihy vyberáme a triedime podľa našich potrieb, tie, ktoré nám chýbajú zaevidujeme do knižného fondu, tie ktoré máme poškodené vymeníme, ostatné Vám ponúkame na našej burze.