Fond na podporu umenia podporil nákup kníh do našej knižnice

Na konci leta sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na nákup knižného fondu, kde sme získali podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške 2000€. Z dotácie sme rozšírili knižničný fond  o 227 kníh rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie. Medzi  knihami sú diela z vydavateľstiev Fragment, Fortuna, Verbarium, Marenčin PT,  Ikar, Artforum, Slovart, Trio Publishing, Perfekt a mnohých ďalších. Viac ako 10% všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktoré nám poskytlo dotáciu v grantovom systéme na nákup knižničného fondu.