Hyeonseo Lee: Dievča so siedmimi menami   

Hyeonseo Lee vyrastala v Severnej Kórei a bola jednou z milióna ľudí chytených do pasce

uzavretého a nemilosrdného diktátorského režimu. Od škôlky až po nútenú službu v

Socialistickom zväze mládeže v štrnástich rokoch štát kontroloval každý aspekt jej života.

Keď v roku 1990 nastal hladomor a Hyeonseo sa ocitla uprostred chaosu, hladu a represií,

začala o svojom dovtedajšom pevnom presvedčení pochybovať. Je jej krajina naozaj

„najlepšou na zemeguli“, ako jej vždy tvrdili?

V roku 1997 sedemnásťročná Hyeonseo Lee ušla z vlasti do Číny.

Dievča so siedmimi menami je príbeh života Hyeonseo v Severnej Kórei, jej úteku a odvahy,

akú v sebe ako osamelá a zraniteľná tínedžerka objavila, aby začala nový život v Číne.

O dvanásť rokov sa vrátila na severokórejskú hranicu s odvážnou misiou nahovoriť matku a

brata na odchod do Južnej Kórey, na ťažkú, nákladnú a veľmi nebezpečnú cestu.

Hyeonseo je dnes uznávanou hovorkyňou a bojovníčkou na medzinárodnej scéne. Táto

pútavá, hrdá a presvedčivá kniha odráža jej pozoruhodného ducha aj prekonané hrôzy

minulosti a zároveň ponúka dôveryhodnú výpoveď o každodennom živote v Severnej Kórei.