Bzovská Lehôtka

Bzovská Lehôtka

oficiálny názov: Bzovská Lehôtka, maďarský názov: Bozókszabadi (obec), kód: [518221], okres: Zvolen [611], kraj: Banskobystrický kraj [6]