Účastníci: Spolok maďarských knihovníkov v Maďarsku a Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku

Účastníci: Spolok maďarských knihovníkov v Maďarsku a Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku

a konferencia résztvevői