Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho

Németh Eleonóra, Helena Kapuštiarová,Bél Mátyás Alapiskola 1. osztályos tanuló