Laco Hanniker: Mreže

Laco Hanniker: Mreže

Laco Hanniker, Štefánia Kecskeméthyová