Polievka (z)domácej sliepky

Polievka (z)domácej sliepky

07. máj 2014. , 17:30

beseda so sociologičkou, publicistkou, vysokoškolskou profesorkou  Zuzanou Lampl, ktorá  má nezameniteľný štýl, ktorým dokáže pútavo, niekedy vážne, niekedy vtipne, inokedy jemne ironicky, ale vždy veľmi citlivo písať o javoch každodenného života