Zoznámte sa s knižnicou

Zoznámte sa s knižnicou

13. február 2014.

Knižnično-informačná príprava pre škôlkárov

Dátum: 2010-03-18
Účastníci: Deti materskej školy z Poľovníckej ul.