Život v poézii

Život v poézii

05. marec 2014. , 17:30

Podrobnosti podujatia


Dialóg Jána Buzássyho s Jánom Štrasserom. Besedu s autormi sme pripravili v spolupráci s Literárnym informačným centrom, ktoré knihu Byť svoj vydalo

Buzassy v Samorine V2