“Život na štyroch labkách” Pes Gordon znova v knižnici!

“Život na štyroch labkách” Pes Gordon znova v knižnici!

24. november 2017. , 10:00

Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou s detmi so ZŠ Mateja Bela