Záverečné klubové posedenie

Záverečné klubové posedenie

04. jún 2014. , 17:30

Podrobnosti podujatia


na dvore Mestského vlastivedného domu. Členky klubu nás potešili ukážkami z vlastnej tvorby. Ďakujeme!