Záhada zázračného vajíčka

Záhada zázračného vajíčka

15. október 2015. , 9:00

Podrobnosti podujatia

  • Dátum:

Beseda s Martou Šurinovou o jej novej knižke: Záhada čarovného vajíčka pre deti ZŠ Mateja Bela