Všetko o turistike a o turistických rozhľadniach

Všetko o turistike a o turistických rozhľadniach

22. február 2023. , 17:30
Pozývame Vás na stretnutie s publicistom PhDr. Ladislavom Khandlom, autorom kníh o turistických rozhľadniach, o histórii turistiky na Slovensku, o teórii a metodike turistiky, o horských
chatách na Slovensku a kníh pre deti a mládež s názvom Príroda okolo nás a Poďte s nami na výlet.
Moderuje: Marta Galbáčová.