Vlastné keramické Vianoce

Vlastné keramické Vianoce

13. február 2014.

tvorivé dielne – modelovanie z hliny

http://www.zsklasam.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=1

Dátum: 2010-12-10