Vítajte v knižnici

Vítajte v knižnici

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Knižnično-informačná príprava a rozvíjanie zručnosti detí predškolského veku

Dátum: 2009-03-05
Účastníci: Materská škola na Dunajskej ul.