Vítajte v knižnici

Vítajte v knižnici

13. február 2014.

Knižnično-informačná príprava a rozvíjanie zručnosti detí predškolského veku

Dátum: 2009-03-05
Účastníci: Materská škola na Dunajskej ul.