Vieš sa orientovať v knižnici?

Vieš sa orientovať v knižnici?

20. marec 2014. , 8:00

Podrobnosti podujatia

  • Dátum:

ZŠ Mátyása Korvína (3.r.)