Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice

Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice

26. apríl 2019. , 9:00

Podrobnosti podujatia


Prezentácia knihy pre deti so ZŠ Mateja Bela.

Príbehy publikácie od historičky Viery Kamenickej s názvom Rozprávky zo Židovskej ulice sú situované do zaniknutej bratislavskej židovskej štvrte. Knižka vychádza s ilustráciami samotnej autorky.

„Narodila som sa neďaleko Židovskej ulice a mnohé moje milé zážitky z detstva sú spojené s touto ulicou a jej okolím. Iróniou osudu bolo, že svoje prvé zamestnanie som zahájila fotodokumentáciou búrania neologickej synagógy na Rybnom námestí. Spoločnosť mi robili okoloidúci, diváci, z ktorých poniektorí spolu so mnou plakali. Tak, ako zanikala Židovská ulica, rozptýlili sa aj jej poslední obyvatelia a s nimi veľký kus tradičnej židovskej kultúry. Jej súčasťou sú aj rozprávky. Tie židovské vychádzajú z tisícročných skúseností, postavených na viere, na pocite spolupatričnosti, spravodlivosti, húževnatosti a vzdelaní. Zopár rozprávok vám ponúka táto skromná knižka.”

Bratislavské rožky