“Už ho vezú”

“Už ho vezú”

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


netradičná hodina čítania (ZŠ Mateja Bela 1.r.)

Dátum: 2011-03-11