Útek z pekla

Útek z pekla

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Tvrtko Vujity – naša knižnica a miestny kultúrny dom usporiadala filmové premietanie a autogramiádu spojenú s prezentáciou knihy Útek z pekla

Dátum: 2009-12-03
Miesto konania: MKS