Týžden odpúštania

Týžden odpúštania

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Možnosť vrátenia vypožičaných kníh bez platenia upomienky

Dátum: 2009-03-23-od – 2009-03-28-do