Télapó kesztyűje bábkové predstavenie

Télapó kesztyűje bábkové predstavenie

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Bábková skupina ZŠ Mateja Corvina

Dátum: 2008-12-16
Organizátor: Erika Csémyová učiteľka školskej družiny
Účastníci: Deti materskej školy z Poľovníckej ul.