Stretnutie so spisovateľom: János Háy (HU)

Stretnutie so spisovateľom: János Háy (HU)

29. marec 2022. , 17:00

Podrobnosti podujatia


Literárny večer so spisovateľom, básnikom, dramatikom a prekladateľom Jánosom Háym.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR.