Stretnutie s redaktormi týždenníka CSALLÓKÖZ

Stretnutie s redaktormi týždenníka CSALLÓKÖZ

04. apríl 2019. , 18:00

Podrobnosti podujatia


V maďarskom jazyku.