Stretnutie s Luciou Molnár Satinskou

Stretnutie s Luciou Molnár Satinskou

01. marec 2017. , 17:30

Klub slovenských čitateľov Vás pozýva na klubový večierok. Našim hosťom bude Lucia Molnár Satinská