Skladáme, vystrihujeme, nalepujeme…

Skladáme, vystrihujeme, nalepujeme…

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Ručne vyrobené záložky v čitárni knižnice

Dátum: 2009-02-13
Účastníci: ZŠ Mateja Corvina – 0.r.