Skladáme, vystrihujeme, nalepujeme…

Skladáme, vystrihujeme, nalepujeme…

13. február 2014.

Ručne vyrobené záložky v čitárni knižnice

Dátum: 2009-02-13
Účastníci: ZŠ Mateja Corvina – 0.r.