Rozprávkové poludnie

Rozprávkové poludnie

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


Recitačná súťaž pre malých školákov

Dátum: 2008-06-11
Účastníci: Deti z družiny zo ZŠ Mateja Corvina