Putovanie v ríši zvierat

Putovanie v ríši zvierat

13. február 2014.

Podrobnosti podujatia

This event finished on 13 február 2014


vyhľadávanie mládežníckych kníh v danej tematike (ZŠ Mateja Belu, 3.r)

Dátum: 2011-03-21