“Psí víno on tour 2011”

“Psí víno on tour 2011”

13. február 2014.

Autorské čítanie, verejná prezentácia časopisu pre súčasnú poéziu Psí víno

Dominik Želinský, Dušan Šutarík a Vlado Šimek

Dátum: 2011-02-03