“Prišli deti do knižnice…”

“Prišli deti do knižnice…”

04. marec 2014. , 9:31

…básnička o knižnici. Predstavenie knižnice škôlkarom (MŠ Školská)