“Prišli deti do knižnice…”

“Prišli deti do knižnice…”

13. február 2014.

skupinka 0. triedy ZŠ Mateja Belu – po prehliadke knižnice sa naučili básničku o knižnici

Dátum: 2011-03-17