Recitačné predpoludnie

Recitačné predpoludnie

06. marec 2014. , 11:00

prednes víťazov Hviezdoslavovho Kubína ( 3.r. ZŠ Mateja Bela)