Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy

Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy

13. február 2014.

knižnično-informačná výchova (ZŠ Mateja Bela 1 r.)

Dátum: 2013-03-11-od – 2013-03-12-do