Prezentácia novej knihy Zsolta Százdiho Sztakóa

Prezentácia novej knihy Zsolta Százdiho Sztakóa

30. september 2020. , 17:00